Vše okolo demolice v Českých Budějovicích a okolí

Jste pevně rozhodnutí, že k demoličním pracím v okolí Českých Budějovicích dojde? Máte demoliční výměr dokonce v rukou? Pak vám možná chybí projekt k demolici, což je další velmi potřebný dokument, bez kterého se nemůžete pustit do demolice nemovitosti, která možná až hyzdí váš pozemek.

Co je to projekt k demolici?

Projektem k demolici se myslí dokument, ve kterém jsou obsaženy a vypsány všechny bourací práce, ke kterým dojde. V projektu je samozřejmě zmíněn i postup bouracích prací, a to včetně specifikace a případného množství stavebního odpadu, který bude nutné posléze odvézt na nejbližší skládku.

Projekt k demolici se většinou stanovuje na základě původní dokumentace k nemovitosti. Může se ale stát, že původní dokumentace k nemovitosti neexistuje. Co dělat v takovém případě? Podle čeho se projekt k demolici stanoví? Pakliže dojde k této situaci, projekt k demolici se provede na základě stavebně technického průzkumu objektu.

Jak dlouho demolice trvá?

Pokud máte v rukou všechny potřebné dokumenty, tedy v tomto případě projekt k demolici a samozřejmě také demoliční výměr, nabízí se otázka, jak dlouho budou demoliční práce v Českých Budějovicích trvat, podobně jako v okolních městech jako Tábor, Jindřichův Hradec, Český Krumlov nebo Písek. Doba trvání demoličních prací se však odvíjí od toho, jak velká nemovitost je. Například takový rodinný dům se bourá zhruba čtrnáct dní.

V souvislosti s dobou trvání demolice se nabízí také otázka, kolik demoliční práce vlastně stojí. Ani v tomto případě nelze říct konkrétní sumu, na ní se opět podílí několik faktorů. Zejména hraje roli velikost nemovitosti a samozřejmě to, jak daleko se nachází skládka stavebního odpadu. Další položkou, podle které se stanovuje cena demoličních prací v Českých Budějovicích je výše skládkovného.