Vše okolo demolice v Českých Budějovicích a okolí

Jste pevně rozhodnutí, že k demoličním pracím v okolí Českých Budějovicích dojde? Máte demoliční výměr dokonce v rukou? Pak vám možná chybí projekt k demolici, což je další velmi potřebný dokument, bez kterého se nemůžete pustit do demolice nemovitosti, která možná až hyzdí váš pozemek.

Co je to projekt k demolici?

Projektem k demolici se myslí dokument, ve kterém jsou obsaženy a vypsány všechny bourací práce, ke kterým dojde. V projektu je samozřejmě zmíněn i postup bouracích prací, a to včetně specifikace a případného množství stavebního odpadu, který bude nutné posléze odvézt na nejbližší skládku.

Projekt k demolici se většinou stanovuje na základě původní dokumentace k nemovitosti. Může se ale stát, že původní dokumentace k nemovitosti neexistuje. Co dělat v takovém případě? Podle čeho se projekt k demolici stanoví? Pakliže dojde k této situaci, projekt k demolici se provede na základě stavebně technického průzkumu objektu.

Jak dlouho demolice trvá?

Pokud máte v rukou všechny potřebné dokumenty, tedy v tomto případě projekt k demolici a samozřejmě také demoliční výměr, nabízí se otázka, jak dlouho budou demoliční práce v Českých Budějovicích trvat, podobně jako v okolních městech jako Tábor, Jindřichův Hradec, Český Krumlov nebo Písek. Doba trvání demoličních prací se však odvíjí od toho, jak velká nemovitost je. Například takový rodinný dům se bourá zhruba čtrnáct dní.

V souvislosti s dobou trvání demolice se nabízí také otázka, kolik demoliční práce vlastně stojí. Ani v tomto případě nelze říct konkrétní sumu, na ní se opět podílí několik faktorů. Zejména hraje roli velikost nemovitosti a samozřejmě to, jak daleko se nachází skládka stavebního odpadu. Další položkou, podle které se stanovuje cena demoličních prací v Českých Budějovicích je výše skládkovného.

Demoliční práce v Českých Budějovicích a okolí

Trouchniví na vašem pozemku v Českých Budějovicích nemovitost, proto zvažujete její demolici? Uvažujete nad správným krokem. V případě trouchnivějících a starých nemovitostí se nevyplácí jít do rekonstrukce. Ta by mohla být nejen příliš nákladná, ale především taky zcela zbytečná. Důvodem toho mohou být nekvalitně provedené rozvody elektřiny a plynu, nekvalitní základy nebo nevyhovující rozpoložení místností. Díky demolici vznikne na vašem pozemku prostor, na němž si budete moct postavit kvalitní nemovitost s dobrými základy i rozvody elektřiny. Navíc bude přesně podle představ.

Že jste se rozhodli pro demolici v Českých Budějovicích? Pak pamatujte na jednu věc – demolice se od rekonstrukce liší v jedné věci. Zatímco k rekonstrukci může dojít prakticky kdykoli (vymalovat můžete i bez souhlasu), demolice může započat jenom v případě, že máte požadované dokumenty v rukou. Bez toho to totiž nejde.

Byla nemovitost postavena na základě stavebního povolení?

Samozřejmě mluvíme o nemovitostech, které byly postavěny na základě stavebního povolení. Pokud hovoříme o boudě nebo o jiném objektu, který byl postaven bez stavebního povolení (protože na stavbu daného objektu povolení nebylo vyžadováno), není ani v případě demolice nutný souhlas. Většinou se však demolice týká velkých nemovitostí, které bez povolení nevznikly, tudíž ani v tomto případě nezapomínejte na souhlas stavebního úřadu.

Máte demoliční výměr?

Tímto souhlasem se rozumí demoliční výměr. Jedná se o dokument, který získáte na příslušném stavebním nebo případně na obecním úřadu. Jak již bylo zmíněno, je to pomyslné svolení k tomu, že firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. může začít pracovat.

Ale pozor – demoliční výměr trvá jenom jeden rok. Poté je nutné demoliční výměr prodloužit, což je třeba odůvodnit. Možná si říkáte, že demolici během roku stihnete. Demoliční výměr však budete potřebovat ještě při odstraňování nemovitosti z katastru nemovitostí.